Mì gà sợi phở
Mì lẩu thái
Cháo ăn liền thập cẩm
Phở gà ăn liền