Giới thiệu

 icamera.com

Hồ sơ doanh nghiệp
Tên: icamera 
Địa chỉ: 30/260 Cầu Giấy 
Quốc gia: Việt Nam 
Người đại diện:  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
Người liên hệ: Ông  Nguyễn Đăng Khoa
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
Năm thành lập:  
Nhân lực: Từ 50 - 100 người 
Loại hình công ty: Dịch vụ 
Loại hình kinh doanh: Nội địa 
Vốn đăng ký:   
Doanh thu năm:   
Doanh thu xuất khẩu: Từ 100 - 500 triệu (VND) 
Sản phẩm chính:  
Thị trường: Việt Nam 
Chứng chỉ: ISO 9001, Hàng VN chất lượng cao