Giới thiệu
Hồ sơ doanh nghiệp
Tên: Bất Đông Sản 
Địa chỉ: Cầu Giấy - Hà Nội 
Quốc gia: Việt Nam 
Người đại diện:  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
Người liên hệ: Bà  Mai Trang
Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh 
Năm thành lập:  
Nhân lực:   
Loại hình công ty: Dịch vụ 
Loại hình kinh doanh:   
Vốn đăng ký:   
Doanh thu năm:   
Doanh thu xuất khẩu:   
Sản phẩm chính:  
Thị trường:   
Chứng chỉ: