Hạt điều 40gr
Kẹo dẽo hộp lục giác 250gr
Kẹo dẽo Vuông Nhỏ 500gr
Rau câu chén hủ gấu 1kg
Rau câu chén oval 300gr