Giới thiệu

Hồ sơ doanh nghiệp
Tên: Công ty TNHH Đông Hòa 
Địa chỉ: Khu CN Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội 
Quốc gia: Việt Nam 
Người đại diện: Ông  Ngô Văn Thuỷ
Chức vụ: Giám đốc 
Người liên hệ: Ông  Ngô Văn Thuỷ
Chức vụ: Giám đốc 
Năm thành lập:  
Nhân lực:   
Loại hình công ty: Sản xuất, Thương mại 
Loại hình kinh doanh: Xuất khẩu 
Vốn đăng ký:   
Doanh thu năm:   
Doanh thu xuất khẩu:   
Sản phẩm chính: Đũa tre, đũa gỗ (Rừng trồng) 
Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á 
Chứng chỉ: