Thuốc gia dụng Termosant 10SC
Thuốc diệt ốc bưu vàng VINICLO 700WP
Thuốc trừ cỏ VITANIL 60ND
Thuốc trừ bệnh VIVADAMY 3DD, 5DD, 5BHN
Thuốc trừ sâu D.C TRON PLUS