Hộp Cáp
Thanh dẫn phân phối điện
Tủ điện trung thế
Tủ điều khiển trung tâm
Tủ Phân Phối Tổng (MSB)