Bao bì túi xốp túi HD
Màng túi trà
Bao bì túi bột canh
Màng PE đục khổ lớn
Sản phẩm màng co PE