Giới thiệu

Hồ sơ doanh nghiệp
Tên: Công ty TNHH Nội Thất ô Tô Hải Đăng 
Địa chỉ: HO CHI MINH 
Quốc gia: Việt Nam 
Người đại diện:  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
Người liên hệ: Ông/Bà  MR DINH
Chức vụ: Phòng Kinh Doanh 
Năm thành lập:  
Nhân lực:   
Loại hình công ty: Thương mại 
Loại hình kinh doanh: Nhập khẩu, Nội địa 
Vốn đăng ký:   
Doanh thu năm:   
Doanh thu xuất khẩu:   
Sản phẩm chính:  
Thị trường:   
Chứng chỉ: