Tủ lạnh Toshiba GR-Y11VT
3.690.000 VND
Tủ lạnh Panasonic NR-B16V2S
4.320.000 VND
Điều hòa nhiệt độ LG A-C24M
13.960.000 VND
Điều hòa nhiệt độ Funiki FH24M
14.778.000 VND
Điều hòa nhiệt độ Funiki SC09T
5.022.000 VND