Máy cắt vi tính chất liệu vải theo hệ thống GD
Máy cắt vi tính 1 lớp vải
Chuỗi máy công cụ này phù hợp với công nghệ chế tạo máy
Cắt vi tính lồng đèn
Cắt vi tính lồng đèn