Máy Hàn Miệng Bao Liên Tục
MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG BÊN NGOÀI
Máy Đóng Gói Hút Chân Không Buồng Hút Đôi
Máy Đóng Gói Hút Chân Không Để Bàn
Máy Đóng Gói Hút Chân Không Một Buồng Hút: Model DZQ - 400B