Giới thiệu

Cong ty Cp xuat nhap khau Hung yen la mot tong cong ty chuyen xuat khau cac nguyen lieu thuoc la, do go noi that, thuc pham dong lanh...voi cac cong ty con chuyen san xuat cac mat hang phuc vu xuat khau nhieu nam tren thi truong quoc te. Hien nay do nhu cau mo rong thi truong san xuat xuat khau cong ty dang co nhu cau mo rong thi truong xuat khau do go noi that, san pham may mac ra the gioi ...

Hồ sơ doanh nghiệp
Tên: Công Ty Cổ phần XNK Hưng Yên 
Địa chỉ: KM31, QL5A, DI SU, MY HAO, HUNG YEN 
Quốc gia: Việt Nam 
Người đại diện: Ông  LE DANG LOI
Chức vụ: Tổng Giám đốc 
Người liên hệ: Ông  Nguyễn Bá Thắng
Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh 
Năm thành lập: 1960
Nhân lực: Từ 1.000 - 5.000 người 
Loại hình công ty: Sản xuất 
Loại hình kinh doanh: Xuất khẩu 
Vốn đăng ký:   
Doanh thu năm:   
Doanh thu xuất khẩu: Trên 50 tỉ (VND) 
Sản phẩm chính: XUAT KHAU NGUYEN PHU LIEU THUOC LA, DO GO NOI THAT, QUAN AO XUAT KHAU, THUC PHAM DONG LANH 
Thị trường: Mỹ, Châu Âu 
Chứng chỉ: ISO 9001