Bột màu công nghiệp, bột màu oxit sắt ngành sơn, mực in, nhựa, cao su, gạch màu, gốm sứ,.....
 
Thông tin chi tiết
Ngày đăng: 25/07/2010 10:55:00 PM 
Ngành nghề: Bột phủ ngoài 
Mô tả

chuyên cung cấp bột màu dùng cho ngành sơn, mực in, cao su, nhựa: carbon black N330, titanium dioxide anatase, Blue BGS, Green 7, iron oxide Yellow/red/green/blue/black/brown,.......

Chia sẻ thông tin
Trang 1 / 1
Bột màu công nghiệp, bột màu oxit sắt ngành sơn, mực in, nhựa, cao su, gạch màu, gốm sứ,.....
Trang 1 / 1