Xanh bướm
Xám Phú Yên
Rosa Levanto
Trắng Volakas
Kim Sa Trung
Hồng Hoà Tâm
Hồng Gia Lai
Vàng Phần Lan
Đỏ Ruby
Kim Sa Hạt Lớn