Giới thiệu
Giám đốc: Nguyễn Thị Bạch Hồng
Chủ tịch hội đồng quản trị: Nguyễn Hồng Anh
Quyết định thành lập số: 1631/QĐBTM ngày 5 tháng 11 năm 2004
Cơ quan cấp: Bộ Thương Mại
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0103008296 ngày 22 tháng 6 năm 2005
Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0101712843
Vốn cố định: 9.020.000.000 đồng
Vốn kinh doanh: 9.020.000.000 đồng
Số tài khoản tiền Việt Nam: 10201000004167
Tại ngân hàng công thương chi nhánh Đông Anh
Số tài khoản tiền ngoại tệ: 102020000021839
Tại ngân hàng công thương Đông Anh
Số lao động: 3.200 người
Thị trường/sản phẩm XNK chủ yếu: Giầy thể thao, thị trường EU, Mỹ.
Hồ sơ doanh nghiệp
Tên: Công ty cổ phần giày Đông Anh 
Địa chỉ: Tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 
Quốc gia: Việt Nam 
Người đại diện: Bà  Nguyễn Hồng Anh
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
Người liên hệ:  
Chức vụ:   
Năm thành lập:  
Nhân lực: Từ 1.000 - 5.000 người 
Loại hình công ty: Sản xuất 
Loại hình kinh doanh: Xuất khẩu, Nhập khẩu 
Vốn đăng ký: Từ 5 - 10 tỉ (VND) 
Doanh thu năm:   
Doanh thu xuất khẩu:   
Sản phẩm chính: Giày thể thao 
Thị trường: Mỹ, Châu Âu 
Chứng chỉ: