Giới thiệu

 

CONG TY SSG DECOR LA MOT CONG TY 100% VON CUA TAP DOAN SSG, CHUYEN SAN XUAT CAC SAN PHAM TU GO NHU GIUONG, TU, TU BEP, BAN, GHE, DO CHOI TRE EM LAM BANG GO,... VOI DOI NGU CONG NHAN LANH NGHE. HIEN NAY CONG TY CHU YEU LAM HANG CUNG CAP CHO CAC DU AN TRONG NUOC, DOANH THU MOI NAM KHOANG HON 50 TY

Hồ sơ doanh nghiệp
Tên: CONG TY TNHH SX & TT NOI THAT SSG 
Địa chỉ: 92 NGUYEN VAN TROI PHUONG 8 PHU NHUAN TPHCM 
Quốc gia: Việt Nam 
Người đại diện: Ông  NGUYEN LE PHUONG
Chức vụ: Giám đốc 
Người liên hệ: Bà  TRAN THI ANH
Chức vụ: Phó giám đốc 
Năm thành lập: 2008
Nhân lực: Từ 50 - 100 người 
Loại hình công ty:   
Loại hình kinh doanh:   
Vốn đăng ký:   
Doanh thu năm:   
Doanh thu xuất khẩu:   
Sản phẩm chính: TU, GIUONG, BAN, GHE, CUA DI,.. 
Thị trường:   
Chứng chỉ: ISO 9001